Mulighetsstudie antibiotikaproduksjon – Antibiotika.no

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomført en mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon i Norge.

En bredt sammensatt gruppe med representanter fra blant annet Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, Sykehusinnkjøp, Sintef og The Life Science Cluster har arbeidet med mulighetsstudien. Både KAS og ASP har deltatt i arbeidet.

I tillegg til å se på ulike måter å starte opp antibiotikaproduksjon på, belyser mulighetsstudien også andre viktige tiltak for å styrke legemiddelberedskapen og forsyningssikkerheten; etablering av et nasjonalt organ for å styre og koordinere beredskap, samt flere markedsstimulerende tiltak.

Rapporten fra mulighetsstudien kan leses her: Mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon (30. mars 2022)

 

Publisert 16. oktober 2022