Bred omtale av retningslinjene – Antibiotika.no

Siste utgave av fagtidsskriftet, «Indremedisineren», har oppdateringen av retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus som hovedtema

Temautgaven har enkeltstående artikler om innholdet i kapitlene sepsis, nedre luftveier, urinveier, sentralnervesystemet, febril nøytropeni og invasive soppinfeksjoner. Videre er det en artikkel om arbeidet med å oppdatere retningslinjen og status for arbeidet. Der fremkommer det at retningslinjen er Helsedirektoratets mest brukte med 5000 oppslag per døgn.

 

Les Indremedisineren nr. 3.2022

 

Publisert 19.1022