Forsinket rapportering av antibiotikabruk for 2. tertial 2022 – Antibiotika.no

Rapportene som viser utviklingen i bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus skulle etter planen publiseres denne uken. Grunnet manglende tilgang til aktivitetsdata (liggedøgn) fra Norsk Pasientregister, er det uvisst når rapportene kan ferdigstilles.

KAS jobber med saken, og publiserer rapportene så raskt som mulig når datagrunnlaget er komplett.

 

Publisert 27. oktober 2022