Publisert protokollartikkel for Hiprex-studien (ImpresU) – Antibiotika.no

Forskere ved Antibiotikasenteret har i samarbeid med forskere fra Sverige, Nederland og Polen publisert en protokollartikkel for den pågående internasjonale Hiprex-studien (ImpresU). Formålet med studien er å undersøke effekten legemiddelet Hiprex har hos kvinner ≥ 70 år som plages av tilbakevendende urinveisinfeksjoner.

Les mer om hvordan studien gjennomføres her: Methenamine hippurate to prevent recurrent urinary tract infections in older women: protocol for a randomised, placebo-controlled trial (ImpresU) | BMJ Open