Gratulerer med pris til Ingvild Vik – Antibiotika.no

Gratulerer med pris til Ingvild Vik, overlege ved Allmennlegevakta ved Oslo legevakt og rådgiver ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP).

Hun har blitt tildelt Allmennmedisinsk forskningsfond sitt reisestipend for 2022 for hennes forskning på behandling av ukomplisert urinveisinfeksjon hos legevaktpasienter.

Allmennmedisinsk forskningsfond har gjort et intervju med Ingvild Vik i forbindelse med prisen som du kan lese her:

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/heder-og-are-til-ingvild-vik-for-legevaktforskning-pa-antibiotikabruk/

Foto: UiO