Materiell til markering av Antibiotika-uken 2022 – Antibiotika.no

Klok bruk av gentamicin

Den internasjonale uken for antibiotikabruk er 18.-24. november, og årets tema for markeringen i norske sykehus er bruk av gentamicin. Gentamicin er et effektivt antibiotikum, som hos noen pasienter kan erstatte bruk av mer resistensdrivende antibiotika, men der doseringen ofte oppleves å være utfordrende.

En tverrfaglig, nasjonal gruppe har utarbeidet utkast til en rutine som skal gjøre det enklere å bruke gentamicin på en trygg måte. Denne kan brukes som et utgangspunkt, og tilpasses lokalt i sykehusene.

På denne siden finner du presentasjon av rutinen og andre ressurser som kan brukes for å markere antibiotika-uken 2022 i sykehusene.
Nederst på siden finnes også andre, mer generelle ressurser som kan benyttes i markeringen.

Lenke til endelig versjon av rutinen (oppdatert 30.3.23): Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

 

Kort presentasjon av rutiner for bruk av aminoglykosider

KAS har, på bakgrunn av den nye rutinen, utarbeidet en kort pp-presentasjon om bruk av gentamicin som eksempelvis kan brukes i internundervisning i sykehusene.
Gentamicin – hvordan dosere trygt og effektivt?

 

Quiz

KAS har utarbeidet en quiz: Quiz om gentamicin
Fasit Quiz om gentamicin

 

Videosnutt «Klok bruk av gentamicin»

Overlege Bjørn Blomberg ved Infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus, slår et slag for bruk av penicillin og gentamicin (varighet 2:25)

 

Webinar

KAS arrangerer webinar med tema «Trygg bruk av gentamicin» torsdag 17. november kl 12.00 – 12.30. 

Lenke for å følge webinaret: Vimeo
Anbefalt nettleser er Chrome. Still gjerne spørsmål i chat underveis i webinaret.

Program:
– Nye rutiner for bruk av gentamicin v/Kristian Tonby, Oslo Universitetssykehus HF
– Gentamicinbruk i norske sykehus – hva forteller statistikken oss? v/Marion Neteland, KAS
– Spørsmål og diskusjon

Møteleder er Per Espen Akselsen, KAS

«Plakaten» nedenfor er tilgjengelig for nedlasting her: Webinar Klok bruk av gentamicin

 

Plakat – Klok bruk av gentamicin

Ønsker dere å få oppmerksomhet rundt temaet for markeringen av Antibiotika-uken 2022?
Vi har utarbeidet en plakat som dere gjerne må bruke, og den kan lastes ned her: Klok bruk av gentamicin – DU kan gjøre en forskjell

 

Annet materiell som kan benyttes i markeringen

Opptak av webinar med «alt» du trenger å vite om antibiotika, ved Oddvar Oppegaard, infeksjonslege Haukeland Universitetssykehus. Varighet 30 min. Webinar: Antibiotika – hva må du vite?

Flere webinarer i regi av KAS er samlet på en egen nettside, her finnes blant annet fjorårets webinar om penicillinallergi, og webinar om behandlingslengde fra 2020. Opptak av webinarer i regi av KAS

KAS utarbeidet for noen år siden et e-læringskurs om antibiotikabruk i sykehus beregnet på helsepersonell i sykehus. Kurset er tilgjengelig via læringsportalene i helseforetakene, og her: e-læringskurs: Antibiotikabruk i sykehus

Den ferske kortversjonen av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus kan lastes ned her: Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

KAS har nylig revidert dokumentet «Antibiotika på 2 sider» som er en enkel oversikt over ulike antibiotika som benyttes i norske sykehus. Lenke til revidert utgave: «Antibiotika på 2 sider»

Antallet antibiotikaklasser er stort, og i en travel hverdag kan det være vanskelig å huske hvilke klasser som er bredspektret og resistensdrivende, og hvilke som er smalspektrede og mer økologiske. Her finner dere aktuelt materiell: Plakater for inndeling i bred- og smalspektrede antibiotika

 

Oppdatert 30. mars 2023