Returner ubrukt antibiotika til apotek – Antibiotika.no

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I den anledning skal vi i hele november ha fokus på retur av ubrukt antibiotika slik at det ikke gjør mer skade. Returkampanjen gjøres i samarbeid med alle norske apotek.

Riktigere antibiotikabruk er grunnleggende for å bekjempe antibiotikaresistens. I Norge har vi hittil vært blant de landene som bruker antibiotika minst og samtidig hatt mindre utfordringer med antibiotikaresistens. Likevel viser nyere tall at bruken av antibiotika har økt i 2022. Vi ser også at antibiotikaresistens enkelt kan overføres fra land til land. Ettersom nordmenn er blant de som reiser mest i verden og dermed er mer utsatt er det viktig at vi har mer bevissthet rundt bruken av antibiotika.

For mer informasjon se: https://www.antibiotika.no/2021/11/18/returner-ubrukt-antibiotika-til-apoteket/