Returkampanjen – Antibiotika.no

I hele uke 46 kjører vi en Returkampanje i samarbeid med apotekene, for å markere verdens antibiotikadag 18. november. Ved å returnere ubrukt antibiotika til apotek blir antibiotikaen destruert på en forsvarlig måte. Antibiotika som kastes i søpla eller toalettet kan være med på å skade naturen og gjøre bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika.

Apotekforeningen har publisert en sak om Returkampanjen: Ubrukt antibiotika skal leveres apoteket | Apotek.no

Ta vare på miljøet og bidra i kampen mot antibiotikaresistens!