Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år) – Antibiotika.no

En tverrfaglig nasjonal arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til nye anbefalinger for bruk av aminoglykosider til voksne. 
Anbefalingene er tilgjengelig her: Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

Innspill til anbefalingene kan sendes arbeidsgruppen pr epost til june.utnes.hogli@unn.no innen 31.12.2022.

 

KAS arrangerte webinaret «Trygg bruk av gentamicin» torsdag 17. november 2022, der de nye anbefalingene ble presentert.
Presentasjonene som ble benyttet i webinaret ligger lenket i programmet nedenfor.

Nye rutiner for bruk av gentamicin v/Kristian Tonby, Oslo Universitetssykehus HF
Gentamicinbruk i norske sykehus – hva forteller statistikken oss? v/Marion Neteland, KAS

Opptak av webinaret er tilgjengelig nedenfor:

Oppdatert 21. november 2022