Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år) – Antibiotika.no

En tverrfaglig nasjonal arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til nye rutiner for bruk av aminoglykosider til voksne.
Utkastet ble sendt på åpen høring, med frist for innspill 31.12.2022.

KAS arrangerte webinaret «Trygg bruk av gentamicin» torsdag 17. november 2022, der de nye rutinene ble presentert.
Presentasjonene som ble benyttet i webinaret ligger lenket i programmet nedenfor.

Nye rutiner for bruk av gentamicin v/Kristian Tonby, Oslo Universitetssykehus HF
Gentamicinbruk i norske sykehus – hva forteller statistikken oss? v/Marion Neteland, KAS

Opptak av webinaret er tilgjengelig nedenfor:

Oppdatert 30. mars 2023