Disputas: Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn? – Antibiotika.no

Christian Magnus Thaulow, PhD-kandidat tilknyttet KAS, disputerer 22. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Antibiotic Use in a Cohort of Norwegian Children and Neonates Before, During and After Hospitalisation».

Hos små barn kan antibiotika forstyrre barnets normale utvikling og øke risikoen for kroniske sykdommer. Derfor er det spesielt viktig med god overvåkning og fornuftig forskrinving av antibiotika til de minste av oss. Kandidaten har i sitt arbeid beskrevet og sammenlignet bruken av antibiotika ved to barneavdelinger i Norge; ved Ålesund sykehus og ved Ullevål universitetssykehus. Les mer om disputasen på UiB sine nettsider Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Stig Harthug (KAS og UiB) har vært hovedveileder, mens Hege Salvesen Blix (UiO og FHI), Dag Berild (OsloMet) og Beate Horsberg Eriksen (NTNU, Helse Møre og Romsdal) har vært biveiledere.

Foto: Natasha Busel

 

Publisert 21. november 2022