Økning i antibiotikabruk i 2022 – Antibiotika.no

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022.

I 2021 nådde vi regjeringens mål om å redusere antibiotikabruken hos mennesker med 30 prosent. Nå ser vi at bruken er på vei opp. Hittil i år er vi nede på 27 prosent reduksjon sammenlignet med 2012.

Les mer i artikkelen fra apotek.no, 18.11.2022: Kraftig økning i antibiotikabruken etter pandemien | Apotek.no