Artikkel: Sykepleieres bidrag til god antibiotikabruk – Antibiotika.no

I november ble antibiotikateamet på OUS intervjuet av tidsskriftet «Sykepleien» om sykepleieres rolle i antibiotikastyring. 

De fremhever sykepleieres rolle i de tverrfaglige teamene rundt infeksjonspasientene; Sykepleiere bidrar blant annet med gode, kliniske observasjoner av pasientene og målrettet prøvetaking for å optimalisere antibiotikabehandlingen. De har også en klar rolle i det tverrfaglige forbedringsarbeidet, for eksempel på tavlemøter. Antibiotikateamet på OUS har utarbeidet en tiltakspakke for å tydeliggjøre sykepleieres rolle i antibiotikastyring.

Les hele artikkelen her:

– Hvor fort det går, når det virker, det er litt sånn wow (sykepleien.no)

 

Publisert 7.12.22