WHO med globale anbefalinger for antibiotikabruk – Antibiotika.no

Verdens helseorganisasjon har publisert globale anbefalinger for antibiotikabruk til barn og voksne i primærhelsetjenesten og i sykehus.

Publikasjonen  beskriver mer enn 30 infeksjonstilstander, med mikrobiologisk etiologi, anbefalt diagnostikk og eventuell anbefalt antibiotika- og symptomatisk behandling.  Anbefalte antibiotika er merket i henhold til AWaRe-klassifikasjonen, dvs. i hvilken grad midlene har et resistensdrivende potensiale. For flere tilstander anbefales mer bredspektrede antibiotikaregimer enn i de norske retningslinjene, men publikasjonen gir likevel en god innsikt i infeksjonsbehandling i et globalt perspektiv og kan ha stor betydning i land som ikke har egne retningslinjer.

Les publikasjonen her:

The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book

 

Publisert 12.12.2022