Oppdaterte retningslinjer for hud- og bløtdelsinfeksjoner – Antibiotika.no

Kapittelet er ikke vesentlig endret fra tidligere, men har gjennomgått justeringer og presiseringer.

Nevneverdige endringer er at det i avsnittet om diabetiske fotsår diskuteres behandlingsvarighet for milde tilfeller (1-2 uker) og alvorlige tilfeller (2-3 uker), samt en presisjon av at manglende effekt etter 3 uker ofte krever andre tiltak enn antibiotika, og ny, tverrfaglig vurdering anbefales. Avsnittet om nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner er inndelt i to empiriske anbefalinger, en for utgangspunkt i ekstremiteter og en for abdomen, anogenitalt, hode/hals-region. Avsnittet har også anbefaling om tillegg av immunoglobuliner ved gruppe A streptokokkinfeksjon og septisk sjokk. Videre er avsnittet om folikulitt og furunkolose flyttet til den Nasjonal faglige retningslinjen for antibiotika i primærhelsetjenesten.

Med oppdateringen av kapitlet om hud- og bløtdelsinfeksjoner er alle organspesifikke kapitler revidert og publisert i ny form.

Det reviderte kapittelet ble publisert 22.12.22 og finnes her: Hud- og bløtdelsinfeksjoner – Helsedirektoratet

Les omtale av oppdateringen her: Nye anbefalinger for antibiotikabehandling av hud- og bløtdelsinfeksjoner – Dagens Medisin