Mangel på penicillin mikstur – råd til leger i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

Som mange av dere erfarer er det en sørgelig mangel på penicillin mikstur, samtidig med en høy forekomst av GAS-infeksjoner. Mange etterspør hvilke alternativer som bør brukes. Interessegruppen for infeksjoner og immunologi i Norsk barnelegeforening, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Antibiotikasenteret for primærmedisin er enige om en prioriteringsliste.

Det viktigste rådet er selvsagt å unngå å antibiotikabehandle milde infeksjoner, jmf Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Hvis man vurderer at antibiotika er nødvendig, er det viktig å vite at penicillin tabletter kan knuses og gis i mat. Dette bør vurderes før man velger et annet antibiotikum.

Rangerte alternativer:

  1. Amoksicillin (Amoxicillin®, Imaxi®) mikstur 100 mg/ml
  2. Cefaleksin (Keflex®) mikstur 50 mg/ml
  3. Erytromycin (Abboticin®, Ery-max®) mikstur 100 mg/ml
  4. Trimetoprim-sulfametoksasol (Bactrim®) mikstur 40/8 mg/ml
  5. Amoksicillin-klavulansyre (Augmentin®) mikstur 80/11,4 mg/ml
  6. Klindamycin (Dalacin®) mikstur 15 mg/ml

Cefaleksin og erytromycin kan anses som likestilte alternativer. Ved invasive GAS-infeksjoner er det en resistens mot erytromycin på rundt 20 %, men det er usikkert om det samme gjelder ved halsinfeksjoner og skarlagensfeber. Cefaleksin er et bredspektret antibiotikum som vi i liten grad ønsker skal brukes i primærhelsetjenesten, men det er mindre resistensdrivende enn andre cefalosporiner.

Innen kort tid vil penicillin mikstur være tilgjengelig igjen. Fenoksymetylpenicillin er definitivt det foretrukne preparatet ved behandlingskrevende GAS-infeksjoner.