Publisert artikkel om antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner blant voksne – Antibiotika.no

Gratulerer til stipendiat ved ASP og Avdeling for allmennmedisin ved UiO, Marius Skow, med publisert første artikkel!

Ved å koble sammen reseptregisterdata og HELFO-data undersøkte vi luftveisinfeksjoner og antibiotikaforskrivning blant voksne pasienter i allmennpraksis. I perioden 2012-2019 var årlige episoder med luftveisinfeksjoner stabil, mens antibiotikaforskrivingen falt fra 37% til 23%. Andelen smalspektret penicillin økte i løpet av perioden.

Les artikkelen her: JAC-Antimicrobial Resistance (JAC-AMR): Antibiotic treatment of respiratory tract infections in adults in Norwegian general practice