Ny, norsk artikkel: serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn – Antibiotika.no

De aller fleste 0-målingene av serum-gentamicin hos barn var lave (<0,6 mg/L), og kun et lite mindretall av målingene viste forhøyede verdier. 

En nasjonal gruppe av forskere har retrospektivt studert barn i alderen 1 måned til 17 år som har blitt behandlet med gentamicin 7 mg/kg x 1 iv ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord Norge, Oslo Universitessykehs Ullevål og Haukeland Universitetssykehus. Data fra 353 gentamicin-behandlinger ved to av sykehusene viste en median behandlingsvarighet på 4 dager, og febril urinveisinfeksjon, febril nøytropeni og mistenkt eller bekreftet sepsis var de vanligste indikasjonene for bruk av gentamicin.

Videre viste 0-prøven forhøyede verdier (>1,0 mg/L) i kun 0,5% av 1288 serumkonsentrasjonsmålinger av gentamicin, mens 95% av målingene hadde verdier <0,6 mg/L.

Det konkluderes med at rutinemessig serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin med 0-prøve, kan begrenses til barn som får langvarig behandling med gentamicin, har redusert nyrefunksjon eller bruker andre nyre- eller ototoksiske legemidler.

 

Les studien her: Serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn, Tidsskrift for Den norske legeforening

 

Publisert 18.01.23