KAS blir til NSAS – Antibiotika.no

Fra 2023 heter vi ikke lenger Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), men Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS).

Bakgrunnen for endringen er Helsedirektoratets avvikling av kompetansetjenester som har hatt driftstid over 10 år, der noen tjenester videreføres som nettverk, og noen som nasjonale sentre.

Oppdragsgiver for NSAS er Helse Vest RHF, og senteret forblir i Seksjon for pasientsikkerhet i Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen HF.
Mandat for NSAS er under utarbeidelse, og det vil også etableres en ny referansegruppe.

Navn og logo vil også bli endret på nettsidene, men det vil ta litt tid før dette er på plass.

Vi kan fortsatt kontaktes på epost antibiotika@helse-bergen.no, via nettsidene og på Facebook

Publisert 30. januar 2023