Nytt mål for antibiotikabruk i sykehus – Antibiotika.no

Målet for antibiotikabruk i sykehus er endret sammenlignet med tidligere år. For 2023 gjelder følgende: Forbruket av bredspektrede antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn).

Oppdragsdokumentene for 2023 tydeliggjør også at arbeidet med antibiotikastyring i sykehusene skal videreføres: Sjukehusa skal vidareføre antibiotikastyringsprogram med leiingsforankring, overvaking og rapportering om antibiotikabruk og -resistens, samt antibiotika-team, jf. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016-2020.

 

Publisert 31. januar 2023