Antibiotikafri resept på ukrainsk – Antibiotika.no

Det er mye luftveisinfeksjoner i omløp om dagen. Mange flyktninger vet ikke hvordan de skal forholde seg til norske retningslinjer når det gjelder legesøkning og bruk av antibiotika. ASP har derfor oversatt «Antibiotikafri resept – luftveier» til ukrainsk og russisk. Her beskrives symptomer, forventet varighet og råd om egenbehandling ved ulike luftveissykdommer. Hovedbudskapet er at mange luftveissykdommer går over av seg selv og skal ikke behandles med antibiotika.

Dokumentet kan skrives ut og brukes uten kostnad.

Du finner antibiotikafri resept her:

Ukrainsk (PDF)

Russisk (PDF)