Tid til antibiotika ved sepsis – Antibiotika.no

Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk ved sepsis skiller mellom pasienter med høy og lav mistanke om sepsis. Pasienter med høy mistanke om sepsis skal fortsatt ha antibiotika innen en time, mens pasienter med lavere sepsis-mistanke kan utredes under overvåkning i tre timer før antibiotika gis.

I en kronikk i Tidsskrift for Den Norske legeforening diskuterer infeksjonslegene og forskerne, Aleksander Rygh Holten og Steinar Skrede, fordeler og ulemper ved den nye anbefalingen. De imøteser anbefalingen om å ikke nødvendigvis starte antibiotika innen en time til alle sepsispasienter, da dette har medført betydelig overbehandling med antibiotika, og en risiko for at differensialdiagnoser har vært oversett. Samtidig stiller den nye anbefalingen høyere krav til legene som vurderer pasientene.

 

Les kronikken her: Tidlig antibiotikabehandling til de rette pasientene Tidsskrift for Den norske legeforening

 

Publisert 06.02.23