Antibiotikabruken i Norge er bra, men kan bli bedre – Antibiotika.no

Vi trenger en ny handlingsplan med konkrete tiltak så snart som mulig.

Professor Olav Vadstein ønsker i en engasjerende kronikk i Aftenposten 31. januar å avlive myter som kan svekke kampen mot antibiotikaresistens.
Vi er enige med Vadstein i at antibiotikaresistens er en av våre største helseutfordringer. Men i forsøket på å fjerne skadelige myter introduserer han noen nye på veien.

Les hele debattartikkelen fra ASP og NSAS i Aftenposten Antibiotikabruken i Norge er bra, men kan bli bedre

 

Publisert 8. februar 2023