Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus – Antibiotika.no

NSAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. Oppdatert versjon er publisert 16.2.23

Kortversjonen har fire sider, der side 1 og 4 presenterer råd for rasjonell antibiotikabruk gjennom ulike faser av forskrivningen; oppstart, revurdering og avslutning av antibiotikabehandling.
Side 2 og 3 presenterer standard behandlingsvalg for et utvalg av indikasjoner. For alternativer, se Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus

Tanken er at denne kortversjonen kan skrives ut, og deles ut til nye medarbeidere i forbindelse med møter og andre markeringer.
Kortversjonen vil ikke bli trykket opp/distribuert fra NSAS.

Filer til utskrift

Filen nedenfor kan brukes til å skrive ut A5-hefte på liggende A4-ark -> skriver ut 2-sidig og vender på kortside:
Antibiotikabruk i sykehus_hefte-A5_080223

Om dere ønsker å benytte trykkeri, kan følgende fil lastes ned og oversendes:
Antibiotikabruk i sykehus_hefte 4 sider A5_print_080223

 

Endringslogg

16.2.23: Endringer sammenlignet med versjon publisert 4.10.22:
Side 2: Oppdatert anbefaling Sepsis og septisk sjokk Hud og bløtdeler til Kloksacillin iv 2 g x 6 + Gentamicin iv 6 mg/kg x 1
Side 3: Oppdatert anbefaling Cellulitt til Kloksacillin iv 2 g x 4
Endret logo og navn til Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS)

 

4.10.23: Endringer sammenlignet med versjon publisert 29.9.22:
Side 1: Rettet skrivefeil: – Bruk skåringsverktøy som qSOFA eller CRB65
Side 2: Revidert teksten om sepsis og septisk sjokk. Rettet dosering av klindamycin under sepsis utgående fra hud- og bløtdeler til Klindamycin iv 600-900 mg x 3-4
Side 3: Rettet dosering av amoksicillin under KOLS-forverring, mild og moderat til Amoksicillin oral 500 mg x 3
Side 4: Rettet farger på sirkel-delene for benzylpenicillin/S.aureus i mikrobetabell

 

Oppdatert 16. februar 2023