Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus – Antibiotika.no

NSAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. Oppdatert versjon er publisert 8.11.23

Kortversjonen har fire sider, der side 1 og 4 presenterer råd for rasjonell antibiotikabruk gjennom ulike faser av forskrivningen; oppstart, revurdering og avslutning av antibiotikabehandling.
Side 2 og 3 presenterer standard behandlingsvalg for et utvalg av indikasjoner. For alternativer, se Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus

Tanken er at denne kortversjonen kan skrives ut, og deles ut til nye medarbeidere i forbindelse med møter og andre markeringer.
Kortversjonen vil ikke bli trykket opp/distribuert fra NSAS.

Filer til utskrift

Filen nedenfor kan brukes til å skrive ut A5-hefte på liggende A4-ark -> skriver ut 2-sidig og vender på kortside:
Antibiotikabruk i sykehus_hefte-A5_061123

Om dere ønsker å benytte trykkeri, kan følgende fil lastes ned og oversendes:
Antibiotikabruk i sykehus_hefte 4 sider A5_print_061123

Fil til opptrykk av lommekort er tilgjengelig her:
Antibiotikabruk i sykehus_hefte-A6_061123

Endringslogg

8.11.23: Endringer sammenlignet med versjon publisert 16.2.23:
Side 1: Lagt til NEWS som skåringsverktøy, sammen med qSOFA og CRB65
Side 3: Oppdatert anbefaling Pneumoni, sykehuservervet til Benzylpenicillin iv 1,2 g x 4 + Gentamicin iv 6 mg/kg x 1
Side 3: Oppdatert anbefaling Infeksiøs KOLS-forverring til Ampicillin iv 1g x 4. Hos stabile pasienter kan oral behandling vurderes fra start.
Side 4: Oppdatert mikrobetabellen med data fra NORM-rapporten 2022. Lagt til kakediagram for S.aureus + klindamycin


16.2.23:
Endringer sammenlignet med versjon publisert 4.10.22:
Side 2: Oppdatert anbefaling Sepsis og septisk sjokk Hud og bløtdeler til Kloksacillin iv 2 g x 6 + Gentamicin iv 6 mg/kg x 1
Side 3: Oppdatert anbefaling Cellulitt til Kloksacillin iv 2 g x 4
Endret logo og navn til Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS)

4.10.22: Endringer sammenlignet med versjon publisert 29.9.22:
Side 2: Revidert teksten om sepsis og septisk sjokk. Rettet dosering av klindamycin under sepsis utgående fra hud- og bløtdeler til Klindamycin iv 600-900 mg x 3-4
Side 3: Rettet dosering av amoksicillin under KOLS-forverring, mild og moderat til Amoksicillin oral 500 mg x 3
Side 4: Rettet farger på sirkel-delene for benzylpenicillin/S.aureus i mikrobetabell

 

Oppdatert 8. november 2023