ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ – Antibiotika.no

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret for primærmedisin nylig fått publisert en artikkel i BMJ fra forskningsprosjektet ImpresU (Improving Rational Prescribing for Urinary Tract Infections in Frail Elderly). Målet med studien var å undersøke om en læringsbasert antibiotikastyringsintervensjon kunne redusere antibiotikabruk for mistenkt urinveisinfeksjon hos eldre. Fra Norge deltok ni sykehjem i perioden februar 2020 – juni 2021. Sykehjemmene ble tilfeldig fordelt til enten å motta et undervisningsopplegg eller å fortsette sin vanlige praksis. Undervisningsopplegget var basert på en avventende holdning til antibiotikaforskrivning dersom klare symptomer på urinveisinfeksjon ikke var tilstede.

I studien fant vi at sykehjemmene som deltok i undervisningsopplegget brukte mindre antibiotika enn kontrollgruppen, uten at dette medførte en økning i komplikasjoner eller dødelighet. Dette viser at det både er mulig og trygt å redusere antibiotikabruken på norske sykehjem.

Materiell som ble brukt i undervisningsopplegget er tilgjengelig på ASPs nettside:  UVI Lommekort (PDF)

Artikkelen kan du lese her: Effect of a multifaceted antibiotic stewardship intervention to improve antibiotic prescribing for suspected urinary tract infections in frail older adults (ImpresU): pragmatic cluster randomised controlled trial in four European countries | The BMJ