Internasjonalt sykehjemskurs – Antibiotika.no

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem.

Kurset var basert på den norske intervensjonen, Riktigere Antibiotikabehandling i Sykehjem i kommunen, RASK, og hadde bl.a. fokus på asymptomatisk bakterieuri, datainnsamling, intervensjoner og etikk.

Deltakerne var fra 28 land, fra Costa Rica i vest til India i øst, men de fleste deltakerne var fra europeiske land.

Kurset inngår i det to-årige programmet i antibiotikastyring i regi av ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship – ESGAP

Se programmet for kurset: Antimicrobial stewardship in long-term care facilities

 

Publisert 15.03.23