Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk – Antibiotika.no

I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres.

Rapporten gir anbefalinger for prøvetaking, forsendelse, prosessering og resistenstesting av mikrobiologiske prøver ved ortopediske infeksjoner som osteomyelitt, proteseinfeksjoner og bittinfeksjoner.

Rapporten kan leses på Folkehelseinstituttets nettsider: Mikrobiologisk diagnostikk av ortopediske infeksjoner – FHI

Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk utgis årlig, og tidligere har temaene bl.a. vært blodkultur og feacesdiagnostikk, samt infeksjoner hos gravide, foster og nyfødte.

Her kan du finne tidligere strategirapporter: Rapporter – FHI

Rapportene baseres på innlegg og diskusjoner i strategimøter arrangert av Nasjonalt forum for medisinsk mikrobiologi og er forankret i avtaler om nasjonalt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og de enkelte mikrobiologiske laboratoriene i Norge.

 

Publisert 15.03.23