Kan opplæring av legevaktsykepleiere hindre unødvendige legebesøk for infeksjoner? – Antibiotika.no

Det har stipendiat Bent Håkan Lindberg funnet ut av i sin studie der legevaktsykepleiere fikk kurs i triagering av pasienter med luftveissymptomer. Resultatet viser at opplæringen ikke førte til færre unødige legekonsultasjoner.

– Ansvaret kan ikke legges på den enkelte sykepleier alene, men på systemet, mener stipendiat og overlege Bent Håkan Lindberg.

Les om studien i denne artikkelen fra legeforeningen.no:

Sykepleier-kurs bidro ikke til endret pasientforløp på legevakt (legeforeningen.no)