Økt forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene i 2022 – Antibiotika.no

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var kun 4,3 % lavere i 2022 enn i 2012, målt i DDD/100 liggedøgn. Kun ett sykehus har redusert bruken av bredspektrede antibiotika med mer enn 30 %, sammenlignet med forbruket i 2012.

Sammenlignet med 2021, var forbruket av bredspektrede 8,7 % høyere i 2022. Utviklingen varierer mellom helseforetakene/sykehusene, og flere hadde et høyere forbruk av bredspektrede antibiotika i 2022 enn de hadde i 2012.

Se oppdaterte rapporter for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus, og sammenlignende grafer her: Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens var at forbruket av disse midlene skulle reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012. Målet ble videreført til 2022 gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene.

 

Publisert 24. mars 2023