Begrenset tilgang til legemidler mot tuberkulose – Antibiotika.no

Det siste året har det i lange perioder vært mangel på viktige legemidler til behandling av tuberkulose. Mangel på de aktuelle legemidlene gir økt risiko for ufullstendig behandling og resistensutvikling.

I en artikkel i Dagens Medisin, støtter Erlend Grønningen og medforfattere Mangelsenterets forslag om at det etableres et nasjonalt beredskapslager også for tuberkuloselegemidler.

Les artikkelen her: Også Norge trenger et robust forsyningssystem for tuberkulose-legemidler

 

Publisert 27. mars 2023