ASP Nyhetsbrev – Antibiotika.no

Vi har lansert nyhetsbrev!

Vi har sendt ut vårt første nyhetsbrev, og vi vil fortsette å sende ut nyhetsbrev to til tre ganger i halvåret.

Nyhetsbrevet vil inneholde faglige tips og råd som vi tenker vil være relevante og nyttige i allmennpraksis. Det kan være nyheter om mulige alternativer ved mangel på legemidler, tips fra retningslinjen for antibiotikabruk og relevant forskning.

Ønsker du å melde deg på nyhetsbrevet kan du gjøre det her.

Snorre fikk gleden av å sende ut ASPs første nyhetsbrev.
Foto: Privat. Snorre fikk gleden av å sende ut ASPs første nyhetsbrev.