Sykepleieres holdninger til smittevern og antibiotikastyring – Antibiotika.no

Doktorgradstipendiat Marte Johanne Tangeraas Hansen og kolleger ved Stavanger Universitetssykehus har studert sykepleieres smittevernpraksis og forhold til antibiotikastyring i møtet med pasienter med multiresistente bakterier.

Studien ble gjennomført ved hjelp av spørreundersøkelser og fokusgruppeintervju og 153 sykepleiere deltok. Et av funnene var at deltakerne hadde god kunnskap om at bredspektrede antibiotika er resistensdrivende, og var trygge på nødvendige observasjoner hos en pasient som står på antibiotika. Et annet funn var at sykepleiere kun delvis kjenner til – eller føler seg inkludert i antibiotikastyringsprogram, og at de fremdeles er usikre på hvilken rolle eller oppgaver de har innen antibiotikastyring.

Les artikkelen: Attitudes and self‐efficacy towards infection prevention and control and antibiotic stewardship among nurses: A mixed‐methods study (wiley.com)

 

Publisert 3. april 2023