Prokalsitonin som verktøy for antibiotikastyring ved influensa – Antibiotika.no

Studier viser at flere influensapasienter får unødvendig antibiotikabehandling. Forskere ved Sykehuset Østfold har observert pasienter innlagt på sykehus med sesonginfluensa og vurdert om prokalsitonin kan ha en rolle som verktøy for antibiotikastyring. 

Ingrid Christensen og medforfattere konkluderer med at en lav prokalsitonin-verdi trygt kan brukes som beslutningsstøtte, i tillegg til de kliniske vurderingene, for å avslutte eller nedskalere antibiotikabehandling.

Les hele artikkelen her: The Role of Procalcitonin as an Antibicrobial Stewardship Tool in Patients Hospitalized with Seasonal Influenza

 

Publisert 11. april 2023