ASP Årsrapport 2022 – Antibiotika.no

I 2022 har vi fått erfare hva en pandemi – og slutten på en pandemi – har å si for antibiotikabruken. Som forventet gikk bruken betydelig opp i 2022. Dette tydeliggjør at en permanent innsats for å påvirke til en rasjonell og bærekraftig bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten er helt nødvendig.

Les årsrapporten for 2022 her: Årsrapport 2022

Foto: Privat.