Ny indikator for måling av antibiotikabruk i sykehus? – Antibiotika.no

Indikatoren DDD/liggedøgn som mål for antibiotikabruk i sykehus har vist seg å ha noen svakheter. Dagfinn Skaare ved Sykehuset Vestfold og kolleger har undersøkt om alternative målemetoder bedre reflekterer endring i antibiotikabruk.

Studien er publisert i siste utgave av Tidsskrift for den norske legeforening med kommentar på lederplass. Utfordringen har vært å finne en annen justeringsfaktor enn liggedøgn som tar hensyn til både aktivitet og pasientsammensetning i det enkelte sykehus. Skaare og kolleger har undersøkt ulike målemetoder og konkluderer med  at antibiotikabruk målt i DDD justert for antall innlagte pasienter og pasientsammensetning  (DRG-poeng per opphold), er  den mest egnede indikatoren. Denne målemetoden gir en reduksjon i bredspektrede antibiotika i norske sykehus på nær 30% i perioden 2012-20.

 

Les artikkelen: Måling av bruk av bredspektrede antibiotika i sykehus med etablerte og nye indikatorer | Tidsskrift for Den norske legeforening

Les Lederen skrevet av NSAS` Stig Harthug : Kan måling av antibiotikabruk gi mindre antibiotikaresistens? | Tidsskrift for Den norske legeforening

 

Publisert 26.04.23