Gode råd til antibiotikapasienten – Antibiotika.no

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2022 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen og deres medlemmer. Ett av resultatene er en bransjestandard for veiledning ved ekspedisjon av antibiotika i apotek, som skal bidra til riktig bruk av antibiotika og redusert utvikling av antibiotikaresistens.

Les mer her: Gode råd til antibiotikapasienten (antibiotika.no)

Gode råd til antibiotikapasienten (utklipp)