Antibiotikaresistens i Europa – Antibiotika.no

En ny rapport viser høye resistensrater for siste-skanse antibiotika, som meropenem, i flere europeiske land. 

Eksempelvis er resistensen mot karbapenemer, som meropenem, hos Klebsiella pneumoniae 25% eller høyere i 33% av landene. Generelt er det en nord-sør og vest-øst gradient, med lavere resistensrater i nord- og vest- Europa.

Rapporten viser 2021-data fra 45 land i «the Central Asian and European surveillance of Antimicrobial Resistance» (CAESAR) og «the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network» (EARS-Net) og er utarbeidet av det europeiske smittevernbyrået, ECDC, og WHO Europa.

Les omtale av rapporten:  WHO/ECDC report: antimicrobial resistance threatens patient safety in European Region

Les  rapporten: Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2023 – 2021 data.pdf

 

Publisert 15.05.23