Kurs i antibiotikastyring – Antibiotika.no

23.-24. mai 2023 var nesten 80 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs i antibiotikastyring på Solstrand.

Tittelen på årets kurs var Antibiotikabruk i sykehus – fortsatt rom for forbedring?. På programmet var det både faglige innlegg, erfaringsdeling og workshops.

Kursprogrammet, og lenker til presentasjoner fra kurset, finner du her: Kurs: Antibiotikabruk i sykehus – fortsatt rom for forbedring? (2023)

 

Publisert 30. mai 2023