Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika – Antibiotika.no

Ny teknologi gjør det mulig at flere pasienter kan få intravenøs antibiotika hjemme, og slik få større frihet og fleksibilitet ved langvarig antibiotikabehandling. Nordlandssykehuset har, i samarbeid med Sortland kommune, startet et prosjekt med hjemmebehandling for pasienter med utvalgte infeksjonsdiagnoser.

 

Les mer i Sykepleien: Pasienter i nord kan snart få intravenøs behandling mens de bor hjemme 

 

Publisert 2. juni 2023