Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk – slik kan det gjøres – Antibiotika.no

JPIAMR-PAAN (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance – Primary Care Antibiotic Audit and Feedback Network), hvor ASP deltar, har nylig publisert en artikkel i JAC-Antimicrobial Resistance.

PAAN er et internasjonalt nettverk (11 land) av forskere innen områdene anitibiotikastyring, primærhelsetjenesten og implementeringsvitenskap – med spesielt fokus på gjennomgang og tilbakemelding (A&F – audit and feedback) på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Artikkelen beskriver nåværende og planlagte intervensjoner basert på metoden, samt ulike nasjonale programmer for å redusere unødvendig antibiotikabruk. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse blant nettverkets medlemmer.

Les artikkelen her:

Regional and national antimicrobial stewardship activities: a survey from the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance—Primary Care Antibiotic Audit and Feedback Network (JPIAMR-PAAN) | JAC-Antimicrobal Resistance | Oxford Academic (oup.com)

… og les mer om JPIAMR-PAAN her: Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (uio.no)