Kostnad og nytte ved penicillinmikstur til barn – en kommentar til kronikk – Antibiotika.no

«Bør vi være mer liberale med å bruke amoksicillinmikstur til små barn på bekostning av penicillinmikstur, selv om amoksicillin er noe mer bredspektret?» spør barnelegene Christian M. Thaulow og Claus Klingenberg i en ny kronikk. Sigurd Høye kommenterer kronikken på vegne av retningslinjeredaksjonen.

Kommentaren kan du lese her:  Kostnad og nytte ved penicillinmikstur til barn (Tidsskriftet.no)