Kunstig intelligens i smittevern, antibiotikastyring og samfunnsmedisin – Antibiotika.no

Kunstig intelligens (KI) gjør sitt inntog på stadig nye arenaer. Hvilken rolle kan denne teknologien få i utviklingen av våre fagfelt?

I en kommentarartikkel presenterer Marra og kolleger bruken av KI i smittevern, antibiotikastyring og samfunnsmedisin. Eksempler på dette er maskinlæring anvendt på store datamengder for å avdekke utbrudd med infeksiøse agens, finne risikofaktorer for postoperative sårinfeksjoner og for å optimalisere antibiotikabehandlingen til enkeltpasienter.

Artikkelforfatterne fremhever imidlertid behovet for et ansvarlig lovverk som regulerer bruken av KI, samt oppmerksomhet rundt denne teknologiens begrensninger.

Les artikkelen: Brave new world: Leveraging artificial intelligence for advancing healthcare epidemiology, infection prevention, and antimicrobial stewardship

 

Publisert 11.07.23