Transperineal prostatabiopsi – behov for antibiotikaprofylakse? – Antibiotika.no

Tradisjonelt tas prostatabiopsier gjennom rektum, men denne tilnærmingen er beheftet med relativt høye infeksjonsrater, til tross for antibiotikaprofylakse. Biopsier tatt gjennom perineum gir langt lavere forekomst av infeksjoner. Er det da nødvendig med profylakse?

Forskere fra Oslo Universitetssykehus og Berlin søkte å svare på dette ved å gjennomføre en studie med over 500 pasienter som fikk utført prostatabiopsi gjennom perineum. Halvparten ble randomisert til å motta antibiotikaprofylakse, mens den andre halvparten ikke fikk antibiotikaprofylakse. De fant en meget lav forekomst av infeksjoner i begge gruppene, og i gruppen som ikke fikk profylakse var infeksjonsforekomsten lavere enn hos pasienter som har fått utført biopsi gjennom rektum med profylakse.

Funnet er interessant og kan bli relevant for norske retningslinjer for antibiotikaprofylakse, som for tiden er under revisjon.

 

Studien kan leses i sin helhet her: Antibiotic prophylaxis versus no antibiotic prophylaxis in transperineal prostate biopsies (NORAPP): a randomised, open-label, non-inferiority trial

 

Publisert 26. juli 2023