Markant økning av flere antibiotikaresistente bakterier i Norge i 2022 – Antibiotika.no

En ny rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) viser økning av Vankomycin – og Linezolidresistente enterokokker (VRE og LRE), samt karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier i 2022.

Bakgrunnen for økningen skyldes sannsynligvis flere faktorer som økt testing (linezolid), økt reiseaktivitet etter COVID-19 pandemien og behandling av  pasienter fra Ukraina. Påvisning av små utbrudd og tilfeller av sekundærsmitte etter import, viser at nasjonal overvåkning, screening og målrettet smittevern er nødvendig for å begrense spredning i norske helseinstitusjoner.

 

Les omtale av rapporten Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2022 – Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no)

Les rapporten Forekomst og molekylære genetiske analyser av bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2022 – rapport fra nasjonalt referanselaboratorium

 

Publisert 02.08.23