Mindre antibiotika ved sinusitt gir ikke mer komplikasjoner – Antibiotika.no

Som del av forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) ønsket vi å undersøke alvorlige komplikasjoner etter bihulebetennelse diagnostisert i allmennpraksis. Som forventet var sykehusinnleggelser og alvorlige komplikasjoner svært sjeldent. Vi fant ingen økt forekomst av sykehusinnleggelser eller alvorlige komplikasjoner til tross for mindre bruk av antibiotika i allmennpraksis, og vi fant ingen beskyttende effekt av antibiotikabehandling av akutt sinusitt, sier førsteforfatter Marius Skow, legevaktlege og stipendiat tilknyttet ASP og Avdeling for allmennmedisin ved UiO.

Resultatene er nå publisert, og legger grunnlag for redusert bruk av unødvendig antibiotika ved sinusitt, både i Norge og i verden ellers.

Les artikkelen her: Hospitalizations and severe complications following acute sinusitis in general practice: a registry-based cohort study – PubMed (nih.gov)