ESGAP – Antibiotika.no

ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship (ESGAP) fremmer utdanning og forskning, og legger til rette for deling av kunnskap og erfaringer innen antibiotikastyring.

ESGAP er en studiegruppe i ESCMID, den europeiske infeksjons- og mikrobiologiforeningen som bl.a. arrangerer den store kongressen ECCMID.

ESGAP vil i løpet av høsten arrangere flere webinar for sine medlemmer, med tema som implementering av antibiotikastyring, og allergi mot antibiotika. Studiegruppen arrangerer flere kurs og et to-årig utdanningsprogram i antibiotikastyring. Søknadsfrist for neste opptak i studieprogrammet er 10. november 2023.

Medlemskap i ESGAP er betinget av medlemskap i ESCMID, men har ingen kostnader utover ESCMID-medlemskapet.

Les mer om ESGAP her:  ESCMID: ESGAP

 

 

Publisert 18.08.23