Ny, norsk artikkel om sepsis – Antibiotika.no

Dødeligheten av sepsis i norske sykehus ble totalt redusert med 1/3 fra 2008 til 2021, men dødeligheten økte noe under pandemien.

En forskergruppe utgående fra NTNU/Helse Midt-Norge har brukt data fra Norsk pasientregister (NPR) og studert mer enn 300.000 innleggelser knyttet til sepsis i sykehus.
Forskerne fant også at andelen personer som fikk sepsis første gang var stabil fra 2008 til og med 2021, mens andelen pasienter som fikk sepsis flere ganger hadde økt.

 

Les omtale av studien her: Flere får blodforgiftning enn vi trodde, men flere overlever også (gemini.no)

Les studien her: Long-term temporal trends in incidence rate and case fatality of sepsis and COVID-19-related sepsis in Norwegian hospitals, 2008–2021: a nationwide registry study | BMJ Open

 

Sist oppdatert 25. august 2023