RASK intervensjonen førte til redusert bruk av urinveisantibiotika i Østfold – Antibiotika.no

Som del av PhD prosjektet Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene (RASK) ønsket vi å undersøke effekten av RASK intervensjonen opp mot endring i antibiotikabruk i pilotfylket for intervensjonen. Studien undersøkte hvilken påvirkning intervensjonen hadde på endring av total antibiotikabruk, antibiotikabruk per indikasjonsgruppe (urinveis-, luftveis-, hud- og bløtdels-, andre orale – og intravenøs antibiotika), bruk av gunstig antibiotika og bruk av metenamin i sykehjem, med fire andre fylker som kontroll, sier stipendiat Nicolay Jonassen Harbin.

Vi fant at totalbruk av antibiotika i intervensjonsfylket ble redusert med 15.8% i løpet av intervensjonsåret, men reduksjonen var ikke signifikant større sammenlignet med reduksjonen påvist i kontrollfylkene. Derimot ble bruk av orale urinveisantibiotika og metenamin redusert med henholdsvis 32.8% og 20% hver i intervensjonsfylket, hvor begge reduksjonen var større enn endringene observert i kontrollfylkene. Intervensjonen hadde ingen effekt på de andre antibiotika indikasjonsgruppene.

Studien viser at det er mulig å gjennomføre mangefasetterte intervensjoner i norske sykehjem og samtidig redusere bruk av orale urinveisantibiotika og metenamin, men at endringer i implementeringsstrategien bør vurderes for å oppnå en reduksjon i total antibiotikabruk og de andre indikasjonsgruppene.

Resultatene er nå publisert, og legger grunnlag for videre utvikling av antibiotikaforbedringsprosjekter i sykehjem.

Les artikkelen her: Antibiotics | Free Full-Text | A Multifaceted Intervention and Its Effects on Antibiotic Usage in Norwegian Nursing Homes (mdpi.com)