Studie av antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon og påvist virus – Antibiotika.no

Hvor stor andel av pasienter med utelukkende viralt agens påvist behandles med antibiotika?

En forskergruppe utgående fra sykehuset Østfold HF og Universitetet i Oslo har undersøkt dette ved å studere oppunder 1000 sykehuspasienter med påvist viralt luftveisagens i 2015-2018. Pasienter hvor det i tillegg ble gjort mikrobiologiske funn forenlig med mulig bakteriell infeksjon, ble ekskludert fra studien. De fant at ca. 75% av de inkluderte tilfellene ble behandlet med antibiotika, og de fleste ble behandlet i fem dager eller mer etter at prøvesvaret var tilgjengelig. Pasientene som fikk antibiotika hadde blant annet signifikant høyere infeksjonsparametere, NEWS-skår, komorbiditet og frekvens av intensivbehandling enn dem som ikke fikk antibiotika.

Studien viser tydelig at vi trenger bedre diagnostikk for å utelukke bakteriell infeksjon hos pasienter med luftveisinfeksjon.

 

Les blogg-innlegg om studien her: Gir legene antibiotika ved virusinfeksjoner? – Det medisinske fakultet (uio.no)

Les artikkelen her:  Antibiotics | Antibiotic Consumption in a Cohort of Hospitalized Adults with Viral Respiratory Tract Infection

 

Publisert 1.9.23