Webinar om bivirkninger av kinoloner – Antibiotika.no

Antibiotikateamet ved Oslo Universitetssykehus avholder tirsdag 19. september kl 12.00 – 12.30 et webinar om bivirkninger av kinoloner. 

Tittel på webinaret er Uønskede kinoloner, noen grunner til å velge andre antibiotika.
Hilde Fjeld, farmasøyt og leder av A-teamet ved OUS/ansatt ved RELIS Sør-Øst holder innlegget.

Webinaret er åpent for alle interesserte, og kan følges på Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Det blir ikke tatt opptak av dette webinaret.

 

Publisert 15. september 2023