Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika – Antibiotika.no

Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er sårbar. Et av tiltakene er å øke maksimalprisene og trinnprisene på 15 utvalgte antibiotika fra 1. oktober 2023. 

De siste årene har det vært mangelsituasjoner på antibiotika i hele Europa. I Norge og andre nordiske land bruker vi fremdeles smalspekteret antibiotika som førstevalg i behandlingen.  I 2022/23 har det blant annet vært mangel på fenoksymetylpenicillin som brukes i behandlingen av luftveisinfeksjoner. ​Legemiddelverket har derfor vedtatt å øke prisen på en gruppe eldre antibiotika, som på grunn av lav pris og lite salgsvolum, kan risikere å forsvinne fra det norske markedet.

Les mer på Legemiddelverkets nettsider Øker prisen på antibiotika

Se også omtale i Dagens Medisin (krever innlogging) Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika: – Skal komme produsentene til gode

og kommentar i Dagens Medisin (krever innlogging) Forsker tror at flere tiltak er nødvendig for å sikre tilgang på eldre antibiotika

 

Publisert 16. september 2023